Plan zajęć studiów niestacjonarnych I stopnia                                                   


Pedagogika plan zajęć

 Plan zajęć I roku studiów niestacjonarnych II stopnia + II rok 3-letnich studiów niestacjonarnych II stopnia                            


Pedagogika (PWP) plan zajęć


 

    Seminarium I rok II stopnia i II rok II stopnia 3-letnie

 

UWAGA STUDENCI
I ROKU

STUDIÓW  NIESTACJONARNYCH II STOPNIA
oraz II ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
II STOPNIA (3-letnich magisterskich) 
w roku ak. 2018/2019  KIERUNKU PEDAGOGIKA

Informujemy, że do dnia 25 listopada 2018 r. należy zapisać się na seminarium magisterskie do wybranych promotorów.
( zapisy osobiście w Rektoracie Uczelni)
Uwaga: W przypadku nie zapisania się do promotora
w wyznaczonym terminie zapisy będą dokonywane odgórnie.