Plan zajęć studiów niestacjonarnych I stopnia    


Bezpieczeństwo wewnętrzne plan zajęć

 

Plan zajęć studiów niestacjonarnych II stopnia    

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne plan zajęć

 

  Bezpieczeństwo wewnętrzne seminarium

 

UWAGA STUDENCI I ROKU

STUDIÓW  NIESTACJONARNYCH
II STOPNIA (magisterskich)
KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
w roku ak. 2018/2019

Informujemy, że promotorem seminarium  dyplomowego  magisterskiego
 będzie
 Pan dr hab. Andrzej Urbanek, prof. NWSP