Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego.
O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
4. 1 fotografia legitymacyjna
5. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
6. potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację:
  • Kandydaci na studia stacjonarne: 892 zł 

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 470 zł, opłata za legitymację 22 zł

  • Kandydaci na studia niestacjonarne: 892 zł 

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 470 zł, opłata za legitymację 22 zł

 
 
Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 
z dopiskiem "rekrutacja mgr + kierunek studiów"