Koszt studiów - Psychologia i Psychologia dla magistrów
Studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne  

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
  • czesne za rok: 4.700 zł (płatne w 10 ratach po 470,00 zł miesięcznie)

terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego. Czesne za rok wynosi w takim przypadku 4500 zł.

UWAGA Kandydaci na kierunek Psychologia, Psychologia dla magistrów, którzy są absolwentami  studiów II stopnia (magisterskich)  Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej zwolnieni są z opłaty wpisowego w wysokości 400 zł

 

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"

 

Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne/niestacjonarne: Psychologia