Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 rozpoczęła się 27 maja (poniedziałek).

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 7.30- 15.30

 

Uczelnia prowadzi kształcenie o profilu praktycznym
na wszystkich kierunkach i poziomach studiów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Godziny pracy 

poniedziałek - piątek: 7:30-15:30

e-mail: rekrutacja@nwsp.bialystok.pl

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Al. Jana Pawła II 91, Białystok 15-703

tel. (85) 742 01 99 wew. 13