UWAGA! Rekrutacja na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe zostaje przedłużona do końca września.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 7.30- 15.30

sobota 9.00-14.00

 

UWAGA!!
W związku ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r.
Uczelnia nie może prowadzić rekrutacji na I rok II stopnia na Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.
Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie przygotowującym nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej i chcą kontynuować kształcenie w tym zakresie  w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się o przyjecie na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- z możliwością przeniesienia części osiągnięć po wcześniejszej weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną.
 

Uczelnia prowadzi kształcenie o profilu praktycznym
na wszystkich kierunkach i poziomach studiów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Godziny pracy 

poniedziałek - piątek: 7:30-15:30

e-mail: rekrutacja@nwsp.bialystok.pl

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Al. Jana Pawła II 91, Białystok 15-703

tel. (85) 742 01 99 wew. 13