Administracja publiczna

Specjalność studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Administracja

• Przygotowuje do pracy w: sektorze publicznym jako pracownik administracji publicznej

• Absolwent zdobywa profesjonalne przygotowanie z zakresu problemów funkcjonowania i prowadzenia administracji publicznej i gospodarczej. Posiada wiedzę prawną, ekonomiczną, administracyjną, wiedzę o społeczeństwie oraz zarządzaniem sektorem publicznym.

• Absolwent po ukończeniu specjalności Administracja publiczna jest gotowy do podjęcia pracy w sektorze publicznym np. w urzędzie lub jest przygotowany do założenia własnej działalności gospodarczej.