Telefon: (85) 742-01-99 wew. 13
Al. Jana Pawła II 91

Administracja to kierunek przygotowujący do pracy w organach państwa i samorządu oraz w administracji biznesowej

Nauki o administracji mają charakter interdyscyplinarny, a kształcenie studentów na kierunku administracja jest realizowane w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych, w dziedzinie nauk ekonomicznych z uwzględnieniem takich dyscyplin naukowych jak: psychologia, socjologia, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki o administracji i prawa.

Studia przygotowują absolwenta do realizacji praktycznych, standardowych zadań związanych z szeroko rozumianym procesem administrowania w instytucjach publicznych i niepublicznych.

Studia I stopnia

czytaj dalej