Seksuologia kliniczna

 • studia podyplomowe kwalifikacyjne

 • adresowane do psychologów i lekarzy oraz absolwentów innych kierunków studiów po indywidualnym ustaleniu warunków uczestnictwa z kierownikiem studiów

 • trwają 4 semestry: 386 godzin (286 godzin dydaktycznych i praktycznych oraz 100 godzin stażu klinicznego)

 • koszt: 8.000 zł - opłaty kwartalne: 4 raty po 2.000 zł

 • lub koszt 9.000 - opłaty miesięczne: 18 rat po 500 zł
  + 200 zł jednorazowe wpisowe

 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)

 • celem studiów jest dostarczenie wiedzy z zakresu: biologicznych podstaw seksualności człowieka, podstaw psychofizjologii seksualnej, zagadnień psychopatologii seksualnej, kliniki dysfunkcji i zaburzeń seksualnych, metod diagnostycznych i terapeutycznych, seksuologii sądowej, zaburzeń identyfikacji i roli płciowej, treningu interpersonalnego, nadużyć seksualnych i przemocy w rodzinie, etyki zawodowej seksuologa oraz superwizji grupowej

 • studia kształtują umiejętności potrzebne do pracy w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń seksualnych w poradniach seksuologicznych, klinikach i szpitalach psychiatrycznych

 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

 • kadra studiów podyplomowych:

  prof. dr hab. Zbigniew Lew Starowicz
  dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
  dr Marek Jasiński, prof. NWSP
  mgr Justyna Sołowiej

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
Limit miejsc: 20

 

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

 • kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (części A i B-suplementu)- oryginał do wglądu
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • CV - uwzględniające dotychczasowe doświadczenie zawodowe
 • potwierdzenie wpłaty na konto uczelnie wpisowego 200 zł
Opłat należy dokonywać na konto bankoweBank Spółdzielczy w Brańsku 
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"
 
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13