Psychologia biznesu i zarządzania 

 • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
 • adresowane do psychologów oraz do specjalistów z innych dziedzin np. pracowników działów personalnych, oświaty, kadry menedżerskiej, pracowników firm zajmujących się promocją, badaniami marketingowymi i zarządzaniem kadrami
 • trwają 2 semestry: 260 godzin, brak praktyk
 • całkowity koszt: 3.000 czesne (płatne w 4 ratach po 750 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
 • celem studiów jest dostarczenie wiedzy psychologicznej przydatnej w zarządzaniu firmą, przedstawienie najnowszych trendów we współczesnej psychologii zarządzania oraz nabycie i ukształtowanie umiejętności z obszaru kierowania zasobami ludzkimi
 • studia kształtują umiejętności potrzebne w biznesie oraz umożliwiają rozpoznanie potencjału menedżerskiego, zrozumienie i praktyczne wykorzystanie wiedzy z następujących obszarów: psychologia społeczna w zarządzaniu firmą, psychologia stosunków interpersonalnych, psychologia różnic indywidualnych
 • absolwent posiada wiedzę z zakresu motywowania pracowników, przygotowywania i prowadzenia negocjacji, trudnych rozmów z pracownikami, badań marketingowych oraz asertywności i twórczego rozwiązywania problemów w pracy zawodowej
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
Limit miejsc: 34

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

 • Podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery)
 • Oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (część A i B-suplement)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • Ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • Przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł

Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13