Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

 • podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery, drukowane dwustronie)
 • oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich
  (części A i B- suplementu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • kserokopia zaświadczenia o kursie pedagogicznym (oryginał do wglądu) / kwalifikacje nauczycielskie na dyplomie (nie dotyczy absolwentów pedagogiki oraz kandydatów na Podyplomowe Studia Pedagogiczne)
 • nauczyciele: zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela
 • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł

Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

UWAGA Wymagane dokumenty na studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • 2 podania rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery, drukowane dwustronnie) - pierwsze podanie na Pedagogikę przedszkolną, drugie na Pedagogikę wczesnoszkolną
 • oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich
  (część A i B- suplement)
 • 2 fotografie legitymacyjne
 • 2 kserokopie dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: 2 kserokopie prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • kserokopia zaświadczenia o kursie pedagogicznym (oryginał do wglądu) / kwalifikacje nauczycielskie na dyplomie (nie dotyczy absolwentów pedagogiki oraz kandydatów na Podyplomowe Studia Pedagogiczne)
 • nauczyciele: zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela
 • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł

Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"