Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

  • podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery)
  • oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich
    (części A i B-suplementu)
  • 1 fotografia legitymacyjna
  • ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
  • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł

Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13