Rekrutacja na studia podylomowe na semestr letni została zakończona.

Od maja 2018r. zapraszamy do rekrutacji na semstr zimowy (początek zajęć październik 2018r).

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Godziny pracy 

poniedziałek - wtorek      9.00-16.10

środa    nieczynne

czwartek - piątek    9.00 - 16.10

sobota     9.00 - 16.00

niedziela    nieczynne

 

STUDIA PODYPLOMOWE

1. Obrona terytorialna NOWOŚĆ

2. Kryminologia z elementami kryminalistyki NOWOŚĆ

3. Seksuologia kliniczna NOWOŚĆ

4. Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej NOWOŚĆ

5. Logopedia

6. Terapia zajęciowa

7. Pomoc humanitarna

8. Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej
    i wczesnoszkolnej

9. Organizacja i zarządzanie oświatą

10. Asystent rodziny

11. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

13. Psychologia biznesu i zarządzania 

14. Zarządzanie kryzysowe 

15. Negocjacje i mediacje

16. Doradztwo personalne 

17. Resocjalizacja 

18. Oligofrenopedagogika 

19. Wychowanie do życia w rodzinie 

20. Podyplomowe studia pedagogiczne

21. Pedagogika przedszkolna

22. Pedagogika wczesnoszkolna

23. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

24. Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia
    zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

25. Diagnoza i terapia pedagogiczna

26. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

INFORMACJE DODATKOWE:

  • W sprawach rekrutacji można kontaktować się:

           tel.: (85) 742 01 99 wew. 18

           e-mail: biblioteka@nwsp.bialystok.pl

  • Kierownik studiów podyplomowych:

          dr Anna Strumińska-Doktór

          e-mail: dlapani.asd@wp.pl