Psychologia biznesu i zarządzania 

  • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
  • adresowane do psychologów oraz do specjalistów z innych dziedzin np. pracowników działów personalnych, oświaty, kadry menedżerskiej, pracowników firm zajmujących się promocją, badaniami marketingowymi i zarządzaniem kadrami 
  • trwają 2 semestry: 260 godzin, brak praktyk
  • celem studiów jest dostarczenie wiedzy psychologicznej przydatnej w zarządzaniu firmą, przedstawienie najnowszych trendów we współczesnej psychologii zarządzania oraz nabycie i ukształtowanie umiejętności z obszaru kierowania zasobami ludzkimi
  • studia kształtują umiejętności potrzebne w biznesie oraz umożliwiają rozpoznanie potencjału menedżerskiego, zrozumienie i praktyczne wykorzystanie wiedzy z następujących obszarów: psychologia społeczna w zarządzaniu firmą, psychologia stosunków interpersonalnych, psychologia różnic indywidualnych
  • absolwent posiada wiedzę z zakresu motywowania pracowników, przygotowywania i prowadzenia negocjacji, trudnych rozmów z pracownikami, badań marketingowych oraz asertywności i twórczego rozwiązywania problemów w pracy zawodowej
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych