Podyplomowe studia pedagogiczne

  • dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich lub magisterskich
  • dają uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach, na kursach, w placówkach oświatowo-wychowawczych
  • trwają 3 semestry: 350 godzin + 150 godzin praktyk
  • absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Pedagogicznych, stanowiące dowód przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela