Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego. 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów.

 

  • podanie (drukowane litery, drukowane dwustronie)
  • kserokopia dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (części A i B- suplementu)- oryginał do wglądu
  • 1 fotografia legitymacyjna
  • potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wspisowego w wysokości 200 zł
  • kserokopia zaświadczenia o kursie pedagogicznym (oryginał do wglądu)/ kwalifikacje nauczycielskie na dyplomie (nie dotyczy absolwentów pedagogiki oraz kandydatów na Podyplomowe Studia Pedagogiczne)
  • nauczyciele: zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela
 
Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"