Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie
do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy

  • dla absolwentów pedagogiki studiów licencjackich lub magisterskich mających już uprawnienia pedagogiczne, dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
  • studia podyplomowe kwalifikacyjne, przygotowują do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” zgodnie z zakresem Podstawy Programowej Kształcenia z tego przedmiotu w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie znajomości powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, przygotowania do działań ratowniczych w sytuacjach zagrożeń
     
  • w programie nauczania zawarto szkolenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (wymiar godzin: 50). Na zakończenie studiów podyplomowych uczestnicy uzyskają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (ważne 5 lat)
     
  • trwają 3 semestry: 400 godzin, brak praktyk