snippet not found

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

Dokumenty należy składać osobiście. W innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów.
 
Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"