Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

jednolite studia magisterskie

studia I i II stopnia 

  • przygotowuje do pracy w: przedszkolu jako wychowawca, w szkole podstawowej jako nauczyciel klas I – III, w świetlicach szkolnych, placówkach kulturalno-oświatowych
  • absolwent zdobywa profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne i merytoryczne; posiada opanowaną metodykę realizowania obszarów edukacji: polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, technicznej, plastycznej, muzycznej i fizycznej; zna specyfikę kształcenia zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej; potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka; nabywa umiejętności projektowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, do prowadzenia pracy indywidualnej i zespołowej, poznaje nowoczesne formy współpracy z rodzicami; posiada kompetencje do rozwojowego działania na rzecz dzieci ich nauczania i kształcenia w okresie wczesnego dzieciństwa (od 3 lat)
  • student zdobywa zawód nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas I – III oraz uzyskuje podstawowe umiejętności plastyczne w dziedzinie rysunku, grafiki, rzeźby i malarstwa; posiada umiejętność gry na instrumencie, poznaje historię muzyki oraz podstawowe zasady poprawnej emisji głosu; nabywa podstawową wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka