Dlaczego warto studiować na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne?

Warto ponieważ: bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka; poprzez poznanie uwarunkowań wewnętrznych bezpieczeństwo państwa i praktyczne wdrażanie wiedzy oraz nabytych umiejętności możemy przyczynić się do eliminacji lub ograniczenia zagrożeń nie tylko w skali kraju, ale także w najbliższym otoczeniu; poza satysfakcją osobistą możemy przyczynić się do poprawy poczucia bezpieczeństwa naszych rodzin i osób najbliższych.

Andrzej Pepłoński, prof. zw. dr hab., profesor wykładowca w NWSP w Białymstoku