Szanowni Państwo – kandydaci na studia wyższe

Wybór kierunku studiów to odpowiedzialna decyzja. Może ona wpłynąć na funkcjonowanie młodego człowieka przez najbliższe lata, może decydować o późniejszym wyborze zawodu. Decyzja taka zatem wymaga głębokiego przemyślenia. Wybór kierunku studiów to podstawowa sprawa, ale niezmiernie ważne jest to, na jakiej uczelni ma być realizowane to kształcenie.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku stwarza optymalne warunki do rozwoju naukowego i osobistego. Oto jej największe atuty:

- profesjonalna, polska i międzynarodowa kadra nauczycieli akademickich. Dobierając wykładowców do prowadzenia zajęć dydaktycznych na naszej Uczelni kierowaliśmy się nie tylko profesjonalizmem i doświadczeniem zawodowym kadry, ale kładliśmy szczególny nacisk na ich walory osobowościowe: komunikatywność, życzliwość w stosunku do studentów, niekonfliktowy sposób bycia. Dobraliśmy kadrę, dla której nauczanie jest nie tylko obowiązkiem zawodowym, ale przede wszystkim pasją. To gwarantuje jakość nauczania na najwyższym poziomie.

- Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku jest uczelnią prężnie się rozwijającą, oferującą humanistyczne kierunki kształcenia najbardziej cenione i pożądane w naszej gospodarce, takie jak: Pedagogika, Psychologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Praca socjalna a także liczne i stale powiększające się kierunki kształcenia podyplomowego. Oferta kierunków kształcenia stale jest rozbudowywana i uaktualniana. Kierownictwo Uczelni dokłada wszelkich starań, by iść "z duchem czasu" i podejmować najbardziej nawet trudne wyzwania edukacyjne. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są uzyskane pozwolenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Ministra MENiS na prowadzenie studiów I (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) na kierunku Pedagogika (1995r., 2006r.), studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (2010r., 2016r.), studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia (2010r.), studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Praca socjalna (2011r.)

Jako Rektor NWSP jestem przekonany, że oferta programowa naszej Uczelni spełni  oczekiwania nawet najbardziej wymagających studentów i stanowić będzie przepustkę do bogatszego i dojrzalszego życia zawodowego i osobistego. Tej decyzji nie będziecie Państwo żałować.

Serdecznie zapraszam w mury naszej Uczelni

Rektor, dr Marek Jasiński, prof. NWSP